Joomla és Wordpress weboldalak készítése és keresőoptimalizálása

A Kanga Design weboldal használatának feltételei

A http://kangadesign.hu weboldal üzemeltetője a Kanga Design Bt.

Címe: 2016 Leányfalu, Szalonka u. 10/a

Adószám: 20618654-1-13

A Kanga Design weboldalán (a "Weboldalon") található anyagok letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy Ön az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja.

A jelen Weboldalon található anyagokat kizárólag a Kanga Design engedélyével jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. 

Adatvédelmi nyilatkozat
A Kanga Design elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés az információk személyre szabása, illetve a látogatók pontosabb kiszolgálása érdekében regisztrációhoz kötött. A felhasználókkal folytatott kommunikáció, valamint a termékek és szolgáltatások (ideértve a regisztrációt is) minőségének javítása érdekében a felhasználóktól adatokat kérhetünk. Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása kötelező, míg más adatok (pl. név, munkahely) megadása a regisztrációnak nem előfeltétele. A Kanga Design nem adja el, nem adja bérbe és nem is kölcsönzi az ügyfeleire vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek. A Kanga Design, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilván tartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A Kanga Design az Ön által szolgáltatásunk igénybe vételével az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja. 

Biztonság
A Kanga Design elkötelezett az ügyfelek információinak védelme iránt. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az online módon gyűjtött információt.

A cookie-k (sütik) használatáról 
A "cookie"-k lehetővé teszik, hogy Önnek egy adott számítógépről csak egyszer kelljen regisztrálnia, majd utána bármikor korlátlanul használhassa a Weboldalt.
A "cookie" egy olyan kis szöveges fájl, amely tulajdonképpen engedélyt kér arra, hogy az Ön számítógépének merevlemez-meghajtójára kerüljön. Ha Ön erre engedélyt ad, akkor a böngészője egy kis fájlban ráteszi a szöveget a meghajtóra. 

Felelősség
A Kanga Design nem vállal felelősséget a Weboldal használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért. 

A Weboldalon található weboldal készítési tippek és tanácsok kivitelezésének következményeiért a Kanga Design csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a kivitelezés a Kanga Design közvetlen irányítása alatt történik.
A Weboldal szövegének, designjának, szerkezetének és funkcióinak másolásáról:
A Kanga Design (a továbbiakban: Jogosult) weboldal készítési tanácsadási szolgáltatást nyújt vállalkozóknak mikrovállalkozásoknak, illetve ilyen weboldalakat készít számukra. Az ezzel kapcsolatban szükséges tevékenységekről és a kisvállalkozások feladatairól a http://kangadesign.hu weboldalon nyújt tájékoztatást. A weboldalon a Jogosult többek között szakmai dokumentumokat, információkat tesz közzé ingyenesen elérhető szolgáltatásaként, amelynek célja a magyarországi vállalkozások, cégek internetes megjelenésének elősegítése.
A Weboldalon található tartalmak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogi védelemben részesülnek, különös tekintette az alábbiak:
a Weboldal szövege,
szófordulatai,
címsorai,
letölthető cikkei,
a blog bejegyzései,
a konzultációkat előkészítő dokumentumok,
kérdőívek,
grafikák
a Weboldal funkciói (feliratkozási, megrendelési, hírlevél funkciók),
és egyéb anyagok.
A Weboldalon elérhető fenti tartalmak (szerzői művek) bármilyen felhasználása engedélyköteles; a felhasználás engedélyezésére Jogosult rendelkezik a szükséges jogokkal.
A felhasználási engedélyt Jogosult jelen felhasználási feltételek útján adja meg.
A http://kangadesign.hu Weboldal használatával, a Weboldalon található szerzői művek bármilyen módon történő felhasználásával Ön mint Felhasználó elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket:
Amennyiben Felhasználó saját vagy ügyfelei honlapján (saját maga számára vagy szervezeteknek történő szolgáltatásnyújtás keretében) használja fel a Weboldalon elérhető bármely szerzői művet, úgy 5 000 Ft/nap/mű+Áfa összegű jogdíj megfizetésére köteles. Felhasználó a jogdíjat havonta utólag, a 18203033-01071685-10010013 bankszámlaszámra történő átutalással köteles megfizetni.
Felhasználó köteles bejelenteni a Jogosultnak a szerzői művek bármilyen módon történő felhasználását, melyhez a Jogosult a felhasználás körülményeit megismerve nem köteles hozzájárulni.
Jogosult azonban abban az esetben is igényelheti Felhasználó jogdíjfizetését, ha Felhasználó e bejelentési kötelezettségét nem teljesíti. Jelen engedély nem érinti Jogosult fellépési jogát (vagyoni és személyhez fűződő) jogainak védelmében. Jogosult jogsértő felhasználása esetén jogdíj igénye érvényesítése, jogsértés megállapítása és jogosulatlan felhasználás megtiltása, további esetleges kárigénye érvényesítése érdekében felléphet bírósági úton vagy hatósági eljárásban.